Velkommen!

Til dig som selvstændig erhvervsdrivende, tilbydes:

Regnskabsassistance til brugere af: Microsoft Dynamic NAV, C5, E-conomic og (det nye) UNICONTA

Nyttig information om administration af din virksomhed - klik her: "Tips & Tricks"

Klagøring af dit bogholderi til revisor

Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning

Tilvirkning af specifik Excel-skabelon (eksempelvis: ordrebekræftelse, faktura, m.v.)

Bogføringskursus

Information om hvad et regnskab indeholder - klik her: "Hvad består et regnskab af"

Vi arbejder intenst

Specielt til alternative behandlere og andre mindre virksomheder: LET Excel-program til "dit daglige regnskab" - Klik her for illustreret information: "Mini-MaxLET"Advokatkontorer tilbydes:

Konsulentassistance til:

-> Advo+ og Navokat (Microsoft Dynamics NAV) - installation, opsætning og vejledning

-> Udarbejdelse af rapporter og kontoskemaer

-> Word- & Excel-skabeloner (med integration til Advo+ og Navokat)

-> Anden konsultativ assistance (afstemninger, bogholderikursus, fejlretning m.m.)

Interne vejledninger via levende instruktion (video) i brugen af systemet (vidensdeling, også til nye medarbejdere)

DuusData