Information og tips til iværksættere m.fl.


Klik på nedenstående overskrifter og få vist (skjult) indhold:


Det er lovpligtigt for alle danske virksomheder at have et CVR-nummer - (Centrale Virksomheds Register).
På "virk.dk" registrerer du din virksomhed og få tildelt et CVR-nummer.

Hvis den momspligtige omsætning er under kr. 50.000 indenfor en 12 måneders periode, er det frivilligt at momsregistrere enkeltmandsvirksomheder (samt iteressentskaber & kommanditselskaber).

Det er muligt at registrere en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og få et CVR-nummer uden at lade sig momsregistrere.

Bemærk at nogle virksomheder er ikke omfattet af momsloven.
Det gælder eksempelvis sundhedssektoren, persontransport, momsfri undervisning, kulturelle ydelser, med flere. Disse erhverv er typisk omfattet af loven om lønsumsafgift. Søg eventuelt 'lønsomhedsafgift på "skat.dk".

En virksomhed skal have en NemKonto. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til.
Opret en bankonto i din bank til din virksomhed (på dit CVR-nummer), så du kan:
.. registrere en NemKonto, og
.. adskille virksomhedens penge fra din privatøkonomi.
For kunne anvende den skattemæssige Virksomhedsordning, er det en forudsætning, at privat- og virksomhedensøkonomi er 100% adskilt.

Kontakt os gerne for assistance til ovenstående registrering.

Som momsregistreret virksomhed skal du være særdeles opmærksom på, at indbetalinger fra dine kunder og kontantsalg indeholder moms (salgsmoms). Denne moms skal du på et tidspunkt sende videre til SKAT - dog med fradrag af moms (købsmoms) du har betalt til leverandører og ved virksomhedens omkostninger.

I løbet af en momsperiode vil din virksomheds løbende bankkonto indeholde flere og flere at SKAT's moms-penge - altså din 'egen' andel af banksaldoen bliver mindre og mindre.
Et godt tip til at sikre du kan betale moms når afregningsdatoen oprinder, er ganske simpelt:
1. Opret en bankkonto (registreret på dit CVR-nr) og kald den selv "Momsopsparing"
2. Overfør moms fra kundeindbetalinger til denne "Momsopsparingskonto"
- ved denne metode er du sikker på, at saldoen på din virksomheds løbende bankkonto er 'din egen' saldo - renset for skyldig moms og du har likviditget på dagen for momsafregningen.

Du kan også vælge at opgøre dit momstilsvar pr. måned og hensætte et anslået beløb på din virksomheds Momsopsparing i banken.

Når du betaler moms til SKAT, betaler du til din virksomheds konto hos SKAT - benævnt "Skattekonto".

Vær opmærksom på, at hvis du betaler din moms til SKAT mere end 5 dage før fristen for 'sidste betalingsdato', får du pengene retur fra Skattekontoen (såfremt du ikke har et skyldig beløb fra tidligere).
Dette kan du imødegå ved at hæve beløbsgrænse for udbetalinger fra Skattekonto. Se nærmere herom på SKAT ved at logge på som din virksomhed, og vælg "Skattekonnto".

Det første år skal du afregne moms for hvert kvartal. Derefter bliver afregningsperioden (for det meste) udvidet til at gælde 6 måneder.

Hvis SKAT er nødt til foreløbigt at fastsætte moms-tilsvaret, fordi virksomheden ikke indsender en moms-angivelse, opkræves en afgift på kr. 800. Hvis SKAT fire gange i træk er nødt til at foreløbigt fastsætte tilsvaret, kan virksomhedens registrering inddrages.

Vi er klar parat til at hjælpe dig med moms-angivelsen.


Din personlige skat (ved personligt ejet virksomhed) benævnes B-skat.
B-skat betales i 10 rater om året. Månederne juni og december er fri for B-skat.
Din B-skat beregnes på grundlag af din forskudsregistrering for året, derfor er det vigtigt at din forskudsregisrering er så præcis som muligt.
Se mere herom i afsnittet "Budget".

OBS: Opkrævninger vedr. B-skat bliver ikke tilsendt dig som e-post (digital post).
Log på "skat.dk"; vælg "Betaling"; vælg "Betal skat", og find dér betalingslinjer (for betaling via netbank) af B-skatteraterne.

Ifølge SKAT skal en faktura grundlæggende indeholde følgende oplysninger:

- Udstedelsesdato (fakturadato)

- Fortløbende nummer

- Sælgerens navn og adresse samt CVR-nr.

- Køberens navn og addresse

- Leverancen. Mængden og arten af de leverede varer/ydelser

- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

- Gældende momssats (25 procent)


Jeg vil tilføje: "Totalbeløb"
Endvidere anbefaler jeg at du også anfører:
- din virksomheds bankkonto (Reg.nr & Kontonummer) hvortil fakturaens totalbeløb kan indbetales af kunden
- betalingsbetingelser

EAN-FAKTURA:
EAN-fakturering er en særlig faktureringsform, som bruges til det offentlige (og virksomheder, der er registreret i Nemhandelsregistret).

EAN står for: "European Article Numbering".

EAN fakturaer adskiller sig fra almindelige fakturaer, idet der skal fremgå et 13-cifret EAN-nummer og dit ref. på fakturaen.

Denne type fakturaer bliver ikke sendt pr. post eller e-mail. I stedet bliver den sendt i et specielt dataformat, der muliggør at modtager kan indlæse din faktura direkte i deres økonomisystem.

Hvis din virksomhed leverer varer eller ydelser til det offentlige, er det et krav, at du sender din faktura som en EAN-faktura!

UNICONTA kan klare dette for dig.

EAN-nummeret kan du få oplyst hos din kunde, eller søg kundens EAN-nummer hos Digitaliseringsstyrelsen: www.digst.dk

Forslag til arkivering af dine bilag og øvrige virksomhedspapirer:

Opret 2 ringbind:
· Stamarkiv
· Bilagsarkiv 2019 (for året)
Indsæt registre i hvert ringbind.

STAMARKIV (til dokumenter som gælder flere år):
· Registreringsbevis (CVR)
· Forsikringspolicer, erhvervs- & ansvarsforsikring, samt evt. autoforsikring
· Registreringsattest (Auto)
· Kopi af kreditkort
· Bankpapirer (kontoaftaler & lånedokumenter)
· Aftale om din internetforbindelse (kode mv.)
· m.m.

BILAGSARKIV 2019;
· Salgsfakturaer (kunder) - egen nummerserie, eksempelvis: 80001 ->
· Købsfakturaer (Leverandører) - egen nummerserie, eksempelvis: 30001 ->
· Betalinger - egen nummerserie, eksempelvis: 10001 ->

(Nummerserier (bilagsnumre) forsætter de følgende år, du behøver ikke starte forfra)

Resultatbudget = Virksomhedens indtægter ÷ virksomhedens udgifter.

Det kan anbefales at du udarbejder (får hjælp hertil) et budget for din virksomhed.

Med et specificeret budget (perioder og udgiftsposter) har du et godt grundlag for at kontrollere dine forventninger som lå til
grund for budgettet.

Når dit første regnskabsår er afsluttet, og du har kontrolleret budgettet for år 1 til det faktisk realiserede resultat, har du et bedre
udgangspunkt til budgettet for år 2 - og dermed forskudsregistrering og privatøkonomi.

Et gennemarbejdet budget giver dig bl.a. en idé om, hvor mange penge du kan bruge privat, og dermed imødegå en stor restskat.

Jeg anser et budget for at være et vigtigt værktøj i din virksomhed, og for din privatøkonomi (B-skat)!!

Registrering af virksomhed: Mit Virk

Nemkonto: NemKonto

NemID bliver til MitID - se mere her: MitID

Digital post: e-Boks eller: Borger.dk

Forskudsregistrering: SKAT - log på som borger

Skattekontoen: SKAT - log på som erhverv

Bogføringsloven kan du finde på: Retsinformation

Hvad består et regnskab af  (6 minutter)

Sådan fungerer BilagScan i Uniconta  (3¼ minut)

Aut. bogføring af straks-indbetaling på din faktura i Uniconta  (1½ minut)